Disclaimer

DEKBEDenMATRAS.nl kan de beschikbaarheid en de juistheid van al de op de website van DEKBEDenMATRAS.nl voorkomende gegevens niet volledig garanderen.

DEKBEDenMATRAS.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door de afwezigheid en/of onjuistheid van de op de website van DEKBEDenMATRAS.nl weergegeven gegevens, behoudens indien deze schade te wijten is aan DEKBEDenMATRAS.nl haar opzet of grove schuld.

Aan de inhoud van de website van DEKBEDenMATRAS.nl kunnen geen rechten worden ontleend. Niets van de website van DEKBEDenMATRAS.nl mag op welke manier dan ook gekopieerd, gebruikt of op andere wijze gereproduceerd worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DEKBEDenMATRAS.nl.